Tinnitus of oorsuizen

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. U hoort geluiden die er niet echt zijn: suizen, fluiten, zoemen. Af en toe of constant. De gevolgen van tinnitus variëren van lichte irritatie tot belemmering in het dagelijks leven of zelfs volledige ontwrichting van het leven. In sommige gevallen kan tinnitus gepaard gaan met overgevoeligheid voor geluiden van buitenaf, ofwel hyperacusis.

Bij Hoorcentrum Westerkwartier kunt u terecht met uw vragen over oorsuizen en hyperacusis. Hoorcentrum Westerkwartier biedt u de gelegenheid om te ontdekken of u verlichting van uw klachten ervaart door een combinatie van counselling en geluidsverrijking met een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of gebruik van een andere geluidsbron. 

Tinnitus therapie

Tinnitus therapie kan worden ingezet voor de behandeling van tinnitus en hyperacusis, twee aandoeningen die kunnen worden gezien als gehoorprobleem. Tinnitus zorgt voor voortdurend oorsuizen. Het kan gaan om een daadwerkelijke suis, maar er zijn ook mensen die een brommend of piepend geluid horen. In het geval van hyperacusis wekken bepaalde geluiden een overgevoeligheidsreactie op. In beide gevallen kan er worden gekozen voor Tinnitus therapie om de klachten te verminderen.

Tinnitus therapie verlicht je klachten

De gedachte achter Tinnitus therapie is dat een groot deel van de mensen zelf in staat is om de klachten van de aandoening te verlichten. Onderzoeken hebben zich gericht op personen met gelijke klachten van Tinnitus. Van deze groepen ervaarde gemiddeld een kwart van de personen klachten van de aandoening. De overige driekwart van de onderzochte personen ervaarde de klachten niet, terwijl de mate van de aandoening voor iedereen gelijk was. Het verschil zit in de psychische reactie op de geluiden die worden gehoord. Pawel J. Jastreboff en Jonathan W.P. Hazell hebben de Tinnitus therapie in de tachtiger jaren van de vorige eeuw vorm gegeven en uitgewerkt. Zij geven aan dat slechts 1 op de 5 personen géén verbetering merkt na het volgen van de Tinnitus therapie.

iCGT: online cognitieve gedragstherapie voor tinnitus patiënten

Onlangs is een online programma beschikbaar gekomen, waarbij cognitieve gedragstherapie ingezet wordt die specifiek is afgestemd op tinnitus. Tinnitus patiënten en ook behandelaars kunnen hier hun voordeel mee doen.

Gezien de lange wachtlijsten in ons land zou een Nederlandse versie van dit iCGT programma voor tinnitus zeer welkom zijn. Daarmee zijn ook de nodige zorgkosten te besparen.

Het gratis iCGT programma voor tinnitus is beschikbaar via: www.icbt4tinnitus.com.

Meer informatie nodig?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Tinnitus therapie in twee fases

Een totaal Tinnitus therapie traject neemt gemiddeld 24 tot 36 maanden in beslag. De therapie bestaat uit twee afzonderlijke delen. Op de eerste plaats wordt de psychische reactie op het specifieke geluid dat wordt gehoord vastgesteld. In deze eerste fase wordt hierover gesproken en wordt de patiënt geïnformeerd over het ontstaan van de geluiden en de reactie hierop. Deze fase kan al helpen om ervoor te zorgen dat men minder hinder ondervindt van de geluiden. De tweede fase is het deel van de Tinnitus therapie dat zich richt op de verrijking van geluid. Dit kan middels een geluidsinstallatie of direct in het oor. Het doel hiervan is om de patiënt te laten wennen aan het geluid, waardoor deze niet meer worden gehoord. Mensen wennen aan geluiden die zij altijd onbewust horen, zoals het tikken van de klok thuis. Alleen wanneer men bewust luistert naar de klok wordt het tikken weer gehoord. Met Tinnitus therapie probeert men ditzelfde effect te bereiken.

Meer informatie over Tinnitus therapie

Heeft u last van oorsuizen en wilt u meer weten over Tinnitus therapie? U bent van harte welkom bij Hoorcentrum Westerkwartier. Wij bieden u niet alleen de mogelijkheid tot het volgen van Tinnitus therapie, maar wij informeren en adviseren u ook graag vrijblijvend. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.