Brilweg 3
9801 GC Zuidhorn
T. 0594-500959
F. 0594-500979
info@hoorcentrumwesterkwartier.nl
U hoort bij ons

TRT therapie

TRT therapie kan worden ingezet voor de behandeling van tinnitus en hyperacusis, twee aandoeningen die kunnen worden gezien als gehoorprobleem. Tinnitus zorgt voor voortdurend oorsuizen. Het kan gaan om een daadwerkelijke suis, maar er zijn ook mensen die een brommend of piepend geluid horen. In het geval van hyperacusis wekken bepaalde geluiden een overgevoeligheidsreactie op. In beide gevallen kan er worden gekozen voor TRT therapie om de klachten te verminderen.

Tinnitus Retaining Therapy (TRT)

De gedachte achter Tinnitus Retaining Therapy (TRT) is dat een groot deel van de mensen zelf in staat is om de klachten van de aandoening te verlichten. Onderzoeken hebben zich gericht op personen met gelijke klachten van Tinnitus. Van deze groepen ervaarde gemiddeld een kwart van de personen klachten van de aandoening. De overige driekwart van de onderzochte personen ervaarde de klachten niet, terwijl de mate van de aandoening voor iedereen gelijk was. Het verschil zit in de psychische reactie op de geluiden die worden gehoord. Pawel J. Jastreboff en Jonathan W.P. Hazell hebben de TRT therapie in de tachtiger jaren van de vorige eeuw vorm gegeven en uitgewerkt. Zij geven aan dat slechts 1 op de 5 personen géén verbetering merkt na het volgen van de TRT therapie.

TRT therapie in twee fases

Een totaal TRT therapie traject neemt gemiddeld 24 tot 36 maanden in beslag. De therapie bestaat uit twee afzonderlijke delen. Op de eerste plaats wordt de psychische reactie op het specifieke geluid dat wordt gehoord vastgesteld. In deze eerste fase wordt hierover gesproken en wordt de patiënt geïnformeerd over het ontstaan van de geluiden en de reactie hierop. Deze fase kan al helpen om ervoor te zorgen dat men minder hinder ondervindt van de geluiden. De tweede fase is het deel van de TRT therapie dat zich richt op de verrijking van geluid. Dit kan middels een geluidsinstallatie of direct in het oor. Het doel hiervan is om de patiënt te laten wennen aan het geluid, waardoor deze niet meer worden gehoord. Mensen wennen aan geluiden die zij altijd onbewust horen, zoals het tikken van de klok thuis. Alleen wanneer men bewust luistert naar de klok wordt het tikken weer gehoord. Met TRT therapie probeert men ditzelfde effect te bereiken.

Meer informatie over TRT therapie

Heeft u last van oorsuizen en wilt u meer weten over TRT therapie? U bent van harte welkom bij Hoorcentrum Westerkwartier. Wij bieden u niet alleen de mogelijkheid tot het volgen van TRT therapie, maar wij informeren en adviseren u ook graag vrijblijvend. 

Wist u dat?

Mensen die éénzijdig doof zijn kunnen met een CROS of BiCROS hoorsysteem toch geluiden van de dove zijde opvangen. Een zender op het slechte oor stuurt opgevangen geluiden draadloos door naar een ontvanger op het goede oor, met of zonder extra versterking. U kunt dus ook een spreker die aan uw 'verkeerde kant' zit weer beter horen.  

Widex Premium Dealer

Cochlear Certificaat

Laat u door ons bellen
U hoort bij ons

10 redenen waarom:

  • Wij nemen voldoende tijd en aandacht voor uw verhaal, de intake en volledige hoortest;
  • Wij werken in een unieke geluiddichte kamer van 20 m2, rolstoeltoegankelijk;
  • Bij ons is dagelijks een gediplomeerde StAr / triage audicien aanwezig;
  • Wij geven onafhankelijke en niet merkgebonden adviezen;
  • Wij leveren topmerken hoortoestellen, van basis- tot topsegment;
  • Wij werken naar een optimaal resultaat met Real Ear Measurement, video otoscoop, tympanometer en Surround Router;
  • Wij bieden financieringsgemak (o.a. maandabonnement, gespreide betaling, declaraties);
  • Wij overleggen waar nodig met huisartsen, KNO-artsen en Audiologisch Centrum;
  • Wij komen op medische indicatie in overleg bij u thuis;
  • Wij hebben volop gratis parkeerruimte voor de deur en natuurlijk lekkere verse koffie.